Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2022/2023 ГОДИНА: 

 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна


24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна за I - XII клас


01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. - междусрочна за I - XII клас


08.04.2023 г. –17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

12.04.2023 г. - 17.04.2023 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

16.05.2023 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2023 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2023 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

29.07.2023 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, изм. и доп., бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.

 

Заповед 582 за утвърждаване на вътрешни правила и срокове за подаване на документи за стипендии през втория срок на 2022-2023 година

 

Вътрешни правила, определящи реда и условията за получаване на стипендии от учениците в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през втория срок на учебната 2022/2023 година

 

 

Образци на заявления за изтегляне:

Приложение 1  Заявление за постигнати образователни резултати

Приложение 2 Заявление за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване отпадане от училище

Приложение 3 Заявление за ученици без родител/и

Приложение 4 Заявление за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение 5  Заявление за подпомагане на ученици, обучавани в дуална форма, в защитена специалност и в специалност с очакван недостиг на кадри

Приложение 6  Заявление за еднократна помощ

Прилоение 7 Декларация от самотна майка или от родител, който не получава издръка за дете

 

 

Заповед 661/13.03.2022 г. за утвърждаване предложенията на комисията за стипендии на ученици през  втория срок на учебната 2022-2023 година