Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2024 година в гр. Тетевен

 

402

 

499

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2023/2024 ГОДИНА: 

 

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна


23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. - междусрочна за I - XII клас


30.03.2024 г. –07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

13.05.2024 г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2024 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2024 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

28.07.2024 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

 

Специалност "Интериорен дизайн" - 8-а клас 2023/2024 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 9-а клас 2023/2024 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 10-а клас 2023/2024 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 11-а клас 2023/2024 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 12-а клас 2023/2024 г.

 

Специалност "Мебелно производство" - 8-б клас 2023/2024 г.

Специалност "Мебелно производство" - 9-б клас 2023/2024 г.

Специалност "Мебелно производство" - 10-б клас 2023/2024 г.

Специалност "Мебелно производство" - 11-б клас 2023/2024 г.

Специалност "Мебелно производство" - 12-б клас 2023/2024 г.

 

Специалност "Полиграфия" - 11-в клас 2023/2024 г.

Специалност "Полиграфия" - 12-в клас 2023/2024 г.

 

Специалност "Художествена дърворезба" - 8-в клас 2023/2024 г.

Специалност "Художествена дърворезба" - 9-в клас 2023/2024 г.

Специалност "Художествена дърворезба" - 10-в клас 2023/2024 г.

 

Специалност "Производство на тапицирани изделия" - 9-в клас 2023/2024 г.

 

Специалност "Интериорен дизайн", самостоятелна форма - 12 клас 2023/2024 г.

Специалност "Мебелно производство", самостоятелна форма - 12 клас 2023/2024 г.

Специалност "Мебелно производство", без разширено и без интензивно изучаване на чужд език, самостоятелна форма - 12 клас 2023/2024

 

 

 

Специалност "Интериорен дизайн" - 8-а клас 2022/2023 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 9-а клас 2022/2023 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 10-а клас 2022/2023 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 11-а клас 2022/2023 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 12-а клас 2022/2023 г.

 

Специалност "Мебелно производство" - 8б клас 2022/2023 г.

Специалност "Мебелно производство" - 9б клас 2022/2023 г.

Специалност "Мебелно производство" - 10б клас 2022/2023 г.

Специалност "Мебелно производство" - 11б клас 2022/2023 г.

Специалност "Мебелно производство" - 12б клас 2022/2023 г. 

 

Специалност "Полиграфия" - 10в клас 2022/2023 г.

Специалност "Полиграфия" - 11в клас 2022/2023 г.

 

Специалност "Художествена дърворезба" - 8в клас 2022/2023 г.

Специалност "Художествена дърворезба" - 9в клас 2022/2023 г.

 

Специалност "Производство на тапицирани изделия" - 8в клас 2022/2023 г.

 

Специалност "Интериорен дизайн", самостоятелна форма - 11 клас 2022/2023 г.

Специалност "Интериорен дизайн", самостоятелна форма - 12 клас 2022/2023 г.

Специалност "Мебелно производство", самостоятелна форма - 11 клас 2022/2023 г.

Специалност "Мебелно производство", самостоятелна форма - 12 клас 2022/2023 г.

 

 

 

 

Специалност "Интериорен дизайн" - 8а клас 2021/2022 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 9а клас 2021/2022 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 10а клас 2021/2022 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 11а клас 2021/2022 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 12а клас 2021/2022 г.

 

Специалност "Мебелно производство" - 8б клас 2021/2022 г.

Специалност "Мебелно производство" - 9б клас 2021/2022 г.

Специалност "Мебелно производство" - 10б клас 2021/2022 г.

Специалност "Мебелно производство" - 11б клас 2021/2022 г.

 

Специалност "Полиграфия" - 9в клас - 2021/2022 г.

Специалност "Полиграфия" - 10в клас 2021/2022 г.

 

Специалност "Художествена дърворезба" - 8в клас 2021/2022 г.

 

 

 

Специалност "Интериорен дизайн" - 8-а клас 2020/2021 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 9-а клас 2020/2021 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 10-а клас 2020/2021 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 11-а клас 2020/2021 г.

 

Специалност "Мебелно производство", дуално обучение - 8-б клас 2020/2021 г.

Специалност "Мебелно производство" - 9-б клас 2020/2021 г.

Специалност "Мебелно производство", дуално обучение - 10-б 2020/2021 г.

Специалност "Мебелно производство", 9 клас, самостоятелна форма на обучение 2020/2021 г.

Специалност "Мебелно производство", 10 клас, самостоятелна форма на обучение 2020/2021 г.

Специалност "Мебелно производство", 10 клас, самостоятелна форма на обучение 2020/2021 г.

 

Специалност "Полиграфия", дуално обучение - 8-в клас 2020/2021 г.

Специалност "Полиграфия", дуално обучение - 9в клас 2020/2021 г.

 

Заповед 857/14.09.2020 г. за утвърждаване на групи за задържителноизбираема подготовка в 12 клас през 2020/2021 г.

 

 

Специалност "Интериорен дизайн" - 8-а клас 2019/2020 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 9-а клас 2019/2020 г.

Специалност "Интериорен дизайн" - 10-а клас 2019/2020 г.

 

Специалност "Мебелно производство" - 8-б клас 2019/2020 г.

Специалност "Мебелно производство", дуално обучение - 9-б клас 2019/2020 г.

Специалност "Мебелно производство", дуално обучение - 11-б клас 2019/2020 г.

Специалност "Мебелно производство", задочна форма - 11-в клас 2019/2020 г.

 

Специалност "Полиграфия", дуално обучение - 8-в клас 2019/2020 г.

 

Специалност "Пространствен дизайн" - 11-а клас 2019/2020 г.

Специалност "Пространствен дизайн" - 12-а клас 2019/2020 г.