Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2022/2023 ГОДИНА: 

 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна


24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна за I - XII клас


01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. - междусрочна за I - XII клас


08.04.2023 г. –17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

12.04.2023 г. - 17.04.2023 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

16.05.2023 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2023 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2023 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

29.07.2023 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

 

За Вас, седмокласници!

 

 

Grafik Priem20232024

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уважаеми родители, записването на ученици в 8. клас за учебната 2022-2023 година след трети етап на класиране ще се извършва в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе. Необходимо е да представите оригинал на  Свидетелство за завършено основно образование, оригинал на медицинско свидетелство и акт за раждане на ученика.

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

Иновативни технологии в ПГДВА "Йосиф Вондрак" -Русе - виж презентация

 

Представяне на специалностите-Прием за учебната 2022-2023 година - част 1

 

Представяне на специалностите-Прием за учебната 2022-2023 година - част 2

 

 

 

2022 Dni Otvoreni Vrati

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Flaier2022 2023

 

 

 Grafik Priem20222023 

 

 

 

Специалност "Интериорен дизайн"   виж още

с разширено изучаване на английски език

брой ученици - 26

 

     - дневна форма на обучение;

     - художествено проектиране жилищен интериор;

     - работа с AutoCAD , CorelDraw, 3D StudioMax, Photoshop;

     - прием в университет

 

Специалност "Мебелно производство"   виж още

брой ученици 26

минимум 12 ученици за сформиране на паралелка с очакван недостиг на кадри на пазара на труда

осигурени стипендии за всички ученици

 

     - дуална система на обучение;

     - придобиват се умения за конструиране и проектиране на мебели и интериор;

     - работа в реална производствена среда;

     - заплащане на положения труд

 

Специалност "Художествена дърворезба"

защитена паралелка

осигурени стипендии за всички ученици

 

     - дневна форма на обучение;

     - придобиват се умения за проектиране на интериорни пространства с дърворезба;

     - изучават композиция, дърворезба, рисуване и скулптура;

     - прием в университет

 

Специалност "Производство на тапицирани изделия"

минимум 12 ученици за сформиране на паралелка с очакван недостиг на кадри на пазара на труда

осигурени стипендии за всички ученици

 

      - дневна форма на обучение;

    - придобиват специализирана подготовка за изработване на тапицирани изделия за дома и офиса чрез различни техники;

      - прием в университет

 


   Наредба 10/01.09.2016 година за организиране на дейностите в училищното образование

 

  Заповед РД09-1808/31.08.2021 година за определяне график на дейностите по приемане на ученици в VIII клас и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023

   

   Заповед №РД-03-190/29.04.2022 година за утвърждаване на държавния план-прием на ученици в VIII клас по профили и професии за учебната 2022/2023 година и Приложение 1 към заповедта

   

За учебната 2022-2023 година не се колебайте, изберете специалност в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе!

   

Snimki Kolaj042020

 

 

Уважаеми кандидат-гимназисти, 

 

Вие се намирате пред важен житейски избор на перспектива за образование и бъдеща професионална реализация. Пред Вас се откриват разнообразни възможности, но Вие трябва да се спрете на най-добрата от тях - тази, която ще Ви осигури персонално развитие и сигурност, носеща Ви удовлетворение.

 

Наши бивши възпитаници откровено за ПГДВА

 

 

 Димитър Панев-възпитаник на ПГДВА, Випуск 2014, специалност „Пространствен дизайн“

 

„Казвам се Димитър Панев и съм студент във втори курс на Русенския университет. Преди около две години завърших Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“- гр.Русе. Изключително съм доволен, че избрах това училище за средното си образование. Благодарение на учителите, аз бях много добре подготвен и без приемен изпит приет за студент в специалността „ Промишлен дизайн“. Чувствам се достатъчно добър, можещ и знаещ в тази област и сега просто надграждам своите знания. Винаги ще съм признателен на училището и на моите преподаватели, че ме въведоха в една модерна, престижна и търсена професия, тази на дизайнера. Съветвам бъдещите кандидат-гимназисти да не се колебаят, а да изберат ПГДВА и специалността „Пространствен дизайн!“

 

 

Кремена Гройчева-Димитрова, възпитаник на ПГДВА, специалност „Горско и ловно стопанство”

 

„Завърших Гимназията по дървообработване през 2012 година. Знанията и уменията, които получих в любимото ми училище, ми дадоха възможност да продължа образованието си в Лесотехническия университет в София и да намеря бързо хубава, полезна и много добре платена работа като лесничей. Горещо препоръчвам училището и специалността „Горско и ловно стопанство” на тези, на които тепърва предстои да избират къде и какво да учат!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейхан Кямилов, възпитаник на ПГДВА

„Завърших Гимназия по дървообработване, специалност „Тапицерство и декораторство” през 2014 година. Мога да кажа, че имах щастието да се обучавам при истински професионалисти. Много съм благодарен на моите учители, които ме научиха на един чудесен занаят, благодарение на който си направих собствено тапицерско ателие и печеля доста добре. В момента продължавам образованието си в Русенския университет, издържам се сам и съм спокоен за бъдещето си!”

 

Тапицирани от мен мебели

 

 

бейхан1

 

 

 

 

 

 

 „Казвам се Николай Стоев и съм завършил Гимназия по дървообработване преди няколко години. Специалността, в която се обучавах, беше „ Мебелно производство".

Семейството ми винаги се е отнасяло с уважение към училището, което даде знания и умения не само на мен, но и на сестра ми - Александра, която завърши специалността "Тапицерство и декораторство" и на брат ми - Смилян, учил "Горско и ловно стопанство". Искам да уверя бъдещите възпитаници на ПГДВА, че това училище е правилният избор за средно образование! На добър час!

 

 

        

 

 

 

 

 

Служ. информация

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

 

ЗАДОЧНА ФОРМА

 

Насоки за работа в условия на Covid19

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА 

Полезни връзки