Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2024 година в гр. Тетевен

 

402

 

499

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2023/2024 ГОДИНА: 

 

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна


23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. - междусрочна за I - XII клас


30.03.2024 г. –07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

13.05.2024 г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2024 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2024 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

28.07.2024 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

 

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ПГДВА "Й. ВОНДРАК" - РУСЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

 

за VІІІ клас

 

-2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 0 свободни места

-5430101 специалност "Мебелно производство"- свободно място

-2150701 защитена специалност "Художествена дърворезба" - 0 свободни места

 

 

за IX клас 

 

-2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 1 свободно място

-5430101 специалност "Мебелно производство", дуална система - 7 свободни места 

-2130301 защитена специалност "Художествена дърворезба" 1 свободно място

-5430301 специалност "Производство на тапицирани изделия" - 3 свободни места

 

 за X клас

 

-2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 1 свободно място

-5430101  специалност "Мебелно производство", дуална система - 14 свободни места 

-2130301 защитена специалност "Художествена дърворезба" - 11 свободни места

 

 за XI клас

 

-2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 2 свободни места

-5430101 специалност "Мебелно производство", дуална система - 11 свободни места

-2130301 защитена специалност "Полиграфия", дуална система - 17 свободни места

 

 

 за XII клас

 

-2140106 специалност "Интериорен дизайн" - свободни мяста

-5430101 специалност "Мебелно производство" - 14 свободни места

-2130301 защитена специалност "Полиграфия", дуална система - 18 свободни места