Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2024 година в гр. Тетевен

 

402

 

499

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2023/2024 ГОДИНА: 

 

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна


23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. - междусрочна за I - XII клас


30.03.2024 г. –07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

13.05.2024 г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2024 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2024 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

28.07.2024 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

 

Logo Dualna sistema

 

 

 

      Учениците от Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак" са активни участници в дейности за подкрепа на дуалната система на обучение.

      За поредна година гимназията е участник п проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение". Ученицитеот осми, девети и десети клас, дуална система на обучение по специалностите "Мебелно производство" и "Полиграфия", получиха по проекта работно облекло и лични предпазни средства - работни полугащеризони, работни якета, защитни очила, тениски, защитни ръкавици, ръкавели.

      Фирма "Festool", лидер в производството на оборудване и обзавеждане за мебелното производство, предостави на преференциални цени от каталог "Колекция за фенове 2022 на Festool", работни грейки за всички ученици, обучавани в дуална система.

      Успешно приключи обучението по чужд език на групата "Полиграфия на английски" с ученици от 10.в клас, специалност "Полиграфия".

    В сформирана група "Знания за мебелите - системи и механизми", продължава допълнителното обучение по теория на професията с ученици от десети клас, специалност "Мебелно производство". Те усвояват теоретични знания, които прилагат при посещението си във фирми за обков и механизми за мебели - "Интериор-И", "Радибор", "Салекс".

      Предстои изпълнение на проектни дейности, свързани с пробно стажуване на учениците в мебелни фирми "Ирим" ООД - Русе е "Солвент" ЕООД - Русе, както и в полиграфическите фирми "Дунав прес" и "Мултикомерс" - Русе.

 

 

 326760374    331785650

 

 

330926123   331224061

 

331557020    331544444

 

 

 

 

     ПГДВА"Йосиф Вондрак"  - Русе организирана 06.10.2022 г. обучение на наставници по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2022 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Включиха се трима представители на фирма "Ирим" ООД - Русе. Дейността е планувана в предварително съгласуван график от работодател и училище за периода от 6.10.2022 г. до 10.10.2022 г. и е свързана със стартиране на практическото обучение в реална работна среда на ученици от 11в клас, дуална форма на обучение в реална работна среда по специалност "Полиграфия". Обучител бе г-жа  Велислава Шпилько - учител теоретично обучение професионална подготовка в ПГДВА "Йосиф Вондрак", а през учебната 2021/2022 година  учител-методик, отговарящ за обучението на ученици в производствените условия на фирмата.

 

 

IMG 20221006 161735      IMG 20221006 161815

 

IMG 20221006 165844    IMG 20221006 165847

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В ПГДВА "Йосиф Вондрак" се проведоха обучения по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение"

 

     Шест учители от ПГДВА "Йосиф Вондрак" се включиха в "Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение" по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение".

      Теоретичното обучение се проведе в Русенския университет, а практическото обучение - в партниращата работодателска организация на гимназията - меблна компания "Ирим" ООД - Русе.

   Обученията включваха теоретично обучение по новостите в производството и практическото обучение в предприятието-партньор, с цел прилагането на теоретичните знания на работните места при конкретен работодател, свързани с използваната техника и технологии.

     С оглед засилване на връзката между училището и работодател в дуалната система на обучение за учениците от 11 клас - мебелна компания "Йрим" ООД, се проведе и обучение на наставници. Те бяха запознати със специфични проблеми на педагогическата, дидактическата и методическата работа с учениците.

     Всички, успешно преминали обучения, учители и наставници получиха сертификати и удостоверения.

 

20211012 160001    20211012 155654

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Съобщение

        На 06.10.2021 г., 16.10.2021 г. и 17.10.2021 г. ще се проведе обучение на наставници от мебелна компания "Ирим" ООД - Русе по проект "Подкрепа на дуалната система на обучение".

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    По проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" ученици от 8 и 9 клас, специалност "Полиграфия", дуална система на обучение, получиха полиграфически лупи с петкратно сгъване, необходими за часовете по Обща полиграфия - теория и практика, както и работно облекло и предпазни средства.

   Успех, бъдещи полиграфисти!

 

IMG 20210315 132015 

IMG 20210315 131702      IMG 20210310 133457

 

 

IMG 20210315 131623   IMG 20210310 134749

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      През учебната 2020-2021 година Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак" е участник в проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" с ученици от 8,9 и 10 клас, специалност "Мебелно производство" и специалност "Полиграфия".

      По проекта бяха заявени и доставени съвременни електрически машини и ръчни инструменти от фирма Festo AG&Co-България и фирма Тека ООД - лидерите в производството на оборудване и обзавеждане за мебелното производство.

      Ученици от осми, девети и десети клас, специалност "Мебелно производство" и специалност "Полиграфия", дуална система на обучение, получиха по проекта работно облекло и лични предпазни средства.

      В сформирана група "Мебелознание" се провежда допълнително обучение по теория на професията с ученици от десети клас, специалност "Мебелно производство".

      Предстои изпълнение на проектни дейности, свързани с пробно стажуване на учениците в мебелни фирми "Ирим" - Русе, "Солвент" - Русе, както и в полиграфическите фирми "Дунав прес" и "Мултикомерс" Русе.

 

P2020162    P2020159

 

P2020160    P2020164

 

P2020166   P2020168

 

P2020170   P2020175

 

P2020178   P2020179

 

P2020182   P2020180

 

P2020183  P2150198

 

P2150199  P2150202

 

P2150203   P2150204

 

P2150205   P2150206

 

 158793058 n   159146566 n

 

159283027 n   159372898 n

 

159378917 n   159428905 n

 

159459248 n   159645045 n

 

159810201 n   159825501 n

 

159883821 n